Уроки. Симптоми и разваляне. Предпазване от лоши очи с червен конец и др.