Легендата за Вида, Кула и Гъмза ще привлича туристи, за да разкрият мистерията им