Учителят Петър Дънов казва, че всяка болест може да се излекува със силата на мисълта и времето.

Петър Дънов разкрива, че нашите тела имат определени клетки, които са създадени, за да лекуват и, за да се активизират човек трябва да насочи мисълта си към тях.

Когато тези лечебни клетки получат позитивната и концентрирана мисъл, започва процесът на лечение.

Когато съзнанието ни е обзето от лоши мисли, то лечебните клетки се парализират и процесът на оздравяване не блокиран.

Ако човек иска да се излекува, казва Учителят, трябва да мисли положително и да не допуска лоши мисли в съзнанието си.

Знаейки законите на мисълта, човек е способен да излекува тялото си. Всички недъзи да безсилни пред мощната сила на мисълта.

Когато мисълта е концентрирана и позитивна, всичко лошо се стопява и си отива, подчертава Петър Дънов.

Когато организмът се разболее вибрациите се променят. Болестта е сигнал за силно понижени вибрации. За да се излекува човек, трябва да повиши вибрациите си. Това става с гледането на звездното небе, с красиви картини и пейзажи.

Звездите са мощен инструмент за оздравяване, всеки болен трябва да гледа трептящите звезди, за да повиши желанието си за изцеление.

Думите са също много мощна сила – внимавайте какво говорите, защото има думи, които действат като отрова.

Мощната сила на мисълта прави чудеса и всяка болест може да си отиде, ако насочите правилно мисълта си.

Човек повишава жизнените си сили, когато излъчва положителни мисли, това повишава енергията. Когато мислите са отрицателни тази жизнена енергия се разпръсква и позволявана заболяването да се развие.

нумерология

Когато мислите лошо за някого, то той може да заболее, но това заболяване ще се върне двойно при вас след това.

Петър Дънов ни съветва да използваме силата на мисълта

Петър Дънов ни съветва да използваме силата на мисълта

Произнасяйте хубави думи като: мъдрост, избор, любов, благост, живот, доброта, за да повишите вибрациите си, съветва Петър Дънов.

По-долу ви предлагаме текст на Лияна Фероли с още мисли от Петър Дънов във връзка с времето.

Учителят Петър Дънов и Законът на времето

Време е за влизане в сегашното време на опознаване великата Божия Истина

Винаги е време за изпълнение волята на Бога и за
осмисляне на злото като неразбрано добро

Има време за всяко нещо” /Еклесиаст 3: 1-22/

Когато Учителят Петър Дънов разсъждава върху тези думи от Библията, напомня, че, повтаряйки ги почти механично, ние не изваждаме от тях глобалната философия, а само виждаме конкретните, частните и частични проявления на времето.

Петър Дънов за силата на мисълта, думите и времето. Позитивни мисли за оздравяване - 01Че не възприемаме времето като един обикновен и всекидневен процес, който обхваща всичките божествени дарове, които има егоистично да получи човекът. Всичките подаръци, в т.ч. и радостите, и скърбите…

Времето, според Дънов, е едно голямо богатство, което не се дължи само на някакви наши способности, а преди всичко е резултат и съвкупност. Достиженията му са натрупвания на ред поколения, на епохи, на деди, прадеди…

И в целия този процес всичко се случва в определеното време, само понякога извън тези срокове. Защото нещата могат да станат във физическия свят като ограничени форми, но и в неограничените форми извън пространството.

Всичко зависи от какъв зрителен ъгъл, от какво становище поглеждаме на тях и от това кой ги гледа. Затова границите на времето са доста относителни, в зависимост от степента на нашето съзнание, поради което някои събития и случвания ни се виждат по-близки, други по-далечни. И тогава е естествено по-близкото до съзнанието ни да се придвижва с по-голяма и забележителна скорост към нас.

Петър Дънов за силата на мисълта, думите и времето. Позитивни мисли за оздравяване - 02Всичко около нас е в движение, душите ни също са в постоянно и вечно движение. Планетата Земя също се движи, тя също има своето съзнание, което определя разстоянието й до Слънцето. Тя има по-издигнато съзнание в сравнение със силния Марс, с мислителя Юпитер, с духовно задълбочения Сатурн, но нежната и загадъчна Венера има по-високо от нейното съзнание, а пък посветеният Меркурий още по-високо. Т.е. и планетите, като човека, колкото са по-съзнателни, толкова повече топлина и светлина приемат и могат по-рационално да използват Божиите дарове.

Петър Дънов за силата на мисълта, думите и времето. Позитивни мисли за оздравяване - 03Човек, който не би могъл да използва пълноценно богатството на времето, т.е. дадените от Бога условия за пълното проявление на неговата божествена същност (част от тази на неговия Творец), иска да създава нови условия, да приспособява природата, съобразно неговите теории, мирогледи и разбирания. Именно оттук идват дисхармонията и противоречията в света, казва Учителят, от липсата на синхрон с божествените предначертания на нашите души.

Човекът на Земята, твърди той, е съчетание от около 60 000 000 000 клетки, защото човешката раса наброява около 60 000 000 000, 2 от които на нашата Земя, а другите в пространството (организирания свят). И от общия резултат на тяхната дейност зависи здравето на отделния човек, който е като монада, душа, групирала ги около себе си.
И ако е във връзка с Божествения закон за хармонията, всичко при него ще бъде наред, но най-малкото прегрешение ще му докара нещастия за хиляди години, защото всички хора, всички души са проводници на енергиите на Божествените блага, на потока на времето. И щастието им зависи от тяхната вътрешна хармония.

Затова животът във времето е живот в целокупността на живота. В нея прекомерната зависимост от материята се отработва със страдания, за да се заслужат истинските, нематериалните, духовните блага. Бог те поставя във времето на тези блага, но и те извежда оттам за поука.

Петър Дънов за силата на мисълта, думите и времето. Позитивни мисли за оздравяване - 04Ако човекът попадне във външната страна на благата (къщи, коли, дрехи, слава), не се научава да разбира световете зад материята, тези в ума и съзнанието, трудно се научава да разбира откъде произтича доброто и злото, да разбира времето на доброто, което сам трябва да прави.

Да гледа на доброто като на условия за развитие, за прогрес, за облагородяване. Като знание за Бога и обич към Него, които те обграждат и те свързват с божествените условия. А на злото като на неразбрано добро, имащо също да върши своята работа. Като спъва условията за радост, веселие, благородство, здраве, да създава една тъмнина, скъсваща връзката с тези дарове за вразумление.

Петър Дънов за силата на мисълта, думите и времето. Позитивни мисли за оздравяване - 05Така че живеещият във времевия поток на дарове и блага изживява, споделя и отговаря на Божията любов и не задържа Неговите богатства само и единствено за себе си. И именно тогава разполага с тях навсякъде. Слива се с потока на времето-Любов, не злоупотребява с неговите закони и ако е съгрешил, изкуплението идва едва след изправянето на грешките

Така с вяра, отдаденост и разбиране на божието благо се умножава неговата сила и доброто бъдеще е подсигурено. Но то се гради сега, когато е време за сегашното време на опознаване великата и свята Божия Истина, която освобождава хората от техните грешки и недъзи.

Лияна Фероли

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: