Човешкият мозък разкри още една уникална способност