Два случая, доказващи мистериозното пътуване във времето?