Магия за любов със снимка. Черна и бяла магия. Ритуали със свещ, със снимка, др.