Дама Пика съществува! Видяхме я в огледалото – цялата в кръв и с мъртвешка кожа!