Георги Изворски: За 500 капки животинска кръв плащаме с един човешки живот