Георги Изворски: кой и защо трябва да плаща за лечение