Георги Изворски: Ние сме от Семейството на светлината и никой не може да ни го отнеме