Вълчан войвода искал да плати на Русия да освободи българския народ