Има знания, които биха били от полза за всеки човек. Ватиканът прикрива много от тях, които са от значение и предлага други свои версии.

Ватиканът е центърът, от който се управлява Католическата църква и нейният духовен водач е папата. Една от титлите принадлежащи на папата е Pontifex Maximus, тъй като е върховен „духовен“ водач в света на всички католици. Но църковното ръководство скрива някои от най-пазените тайни и важни знания в духовната област и други, които изобщо можем да си представим. Една от тях е прикриването от Католическата църква на езически култ, който има корени от древните времена на Рим.

Библията е непроменимо Божие Слово.

Библията е непроменимо Божие Слово.

От времето на първи век преди Христа някои римски семейства са заемали важни длъжности като жреци на тогавашната езическа римска религия и то не обикновени с нисък ранг, а носили титлата „първосвещеници”. След указа за узаконяване на Християнството на император Константин, те постепенно се внедрили в редиците на тогавашната църква и по този начин важните длъжности в нея са били заети не от обикновени хора, а от жреци от Римската империя, точно техните свещеници на древната им езическа религия, които извършвали езическо поклонение, пише сайтът beforeitsnews.com.

Това древно езическо поклонение се е пренесло в Християнството и техните езически богове били добре прикрити от хората под маската на светии и са вкарали в ученията на църквата, учения, които са различни от тези на първите християни. Те са били наричани сатанисти, защото древната езическа римска религия както и други, са принасяли в жертва животни, което е било широко разпространена практика, но и хора, като се има пред вид по-късните сведения за пожертвани деца и за изгарянето на клада и с други форми на изтезания и умъртвяване на невинни хора с прогресивно мислене след 10-ти век след Христа, и са подтиквали своите по-нисши свещеници към несъзнателно демонично поклонение и безбрачие.

нумерология

Те ревностно са пазели езическото наследство, пише сайтът, и жертването на хора на несъществуващи богове или по-точно на демони, свещеническите семейства неведнъж са били изгонвани от Рим, като е бил затварян и техният храм. През някои периоди от историята на вече християнския Рим, тези свещеници са се връщали открито към своите езически практики. Имало е обаче и изключения – не винаги духовният водач на църквата е бил толкова зъл и с езически разбирания, въпреки погрешните учения на официалната църква.  Навярно такъв е бил папа Лъв I (Велики), който успял да убеди Атила да не напада Рим и краля на вандалите Гензерих да не е жесток към римляните, когато превзел Рим, просто му вдухнал милосърдие.

На рицарите и на инквизиторите, властите от средновековието с инициали Sedes Sacrorum е била връчена от римския понтиф от името на Римокатолическата църква заповед, да водят Светата Инквизиция срещу набедените „еретици“, включително и с убийства и мъчения, за да защитят своята Свещена Римска католическа църква и упълномощени да представляват нейните интереси, като основна тяхна цел. Ватиканът в лицето на папата в замяна опрощавал техните грехове и даже им давал имунитет срещу пъкъла, че няма да горят в неговия огън, а ще отидат в рая като умрат, което е пълна измама. По-сигурно средство да се озоват в пъкъла от това няма. Подобни са лъжите и на ислямистите. Единствено Бог и като цяло Троицата могат да опрощават грехове.

Езически свещеници на бог Дагон.

Езически свещеници на бог Дагон.

Към наметалото на папа Франциск има папска митра в центъра, което е покривало за главата. Такива са носени и от кардиналите и папите и те датират от свещениците Дагон преди повече от 4500 години. Гледани отстрани, митрите приличат на главата на риба с отворена уста, и това е точно това, което тези наметала и митри представляват. Те са свързани с поклонението на рибата „бог“, който твърди, че е излязъл от водата и предлага много знания на хората. Логото на „Християнска“ риба представлява същия „бог“ Дагон. Тук не става въпрос за символа ”риба” на християните, който от буквите на гръцки език за риба означава името на Исус.

В древен фрагмент на Berossus; (Isaac Preston) пише: „Дагон или Оаннес е бог на рибите, който според езическите вярвания на догоните, им е придавал голямо познание. Той ги е научил как да строят градове, а също така ги е научил на математика и геометрични закони, и им дава всички знания, които те някога ще получат. През нощта той се връщал в морето, за да прекара нощта, защото е амфибия, имал е глава на човек, отчасти тялото на човек и човешки крака, но е бил обхванат от люспите и опашката на риба.”

За пред народните маси католиците имат едни учения, а за по-тесните и висшите техни кръгове в йерархията, те са други. Това е направено с цел да се прикриват вярванията, които искат да запазят в тайна и които са свързани с езичеството, главно с религиите на Рим и Вавилон. От друга страна общите знания достъпни за всички са измислени така, че да имат приемственост в обществото. Така например от езичеството те са взели някои вярвания за езическите богове, на които се покланят и дори техните празници са прехвърлени в католическата църква, а вместо истинските им имена са използвали имената на апостолите и светиите.

Зад поклонението на апостол Петър е прикрито поклонение на езическия бог Юпитер.

Зад поклонението на апостол Петър е прикрито поклонение на езическия бог Юпитер.

Римският бог Юпитер е бил почитан под името на апостол Петър, като това е прикрито идолопоклонство. Никъде в Божието Слово не е писано да се почитат по подобен начин светиите и апостолите с определени дати и т. н.. Името Петър означава скала, а в древността много идоли са били правени от камъни и от дърво също. Една мисъл в католицизма гласи, че където е апостол Петър, там е и Църквата. Като се вземе пред вид с какво разбиране е прието това и че се влага друг смисъл, става ясно, че зад тази ”Скала”, която не е оригинална, стои друга, тъй като зад божествеността на езическия бог Юпитер е Сатана. Библията учи, че предложената жертва на кръста е Христос – веднъж завинаги. Евреи 7:27,28; 10:10.

По подобен начин Божествената Троица се различава от Римокатолическата троица като в ученията на техните висши кръгове (посветените). Езическите богове Ваал, Тамуз и Астарта съответстват и заместват Троицата. За обикновените християни (миряните) това е, което знаем и което е прието, а за посветените е споменатите езически богове. И тях можем да сравняваме с имената на древните езически богове.

Ватиканът издига в голяма почит Дева Мария, даже повече от Исус. Към нея и към светци се отправят молитви, включително и за прошка на греховете, а това е грях, тъй като те ще получат наградата си да бъдат възкресени и да живеят вечно в рая, при Второто пришествие и първото възкресение на тези, които са били верни на Бога. Зад името на Богородица посветените прикриват поклонение на небесната царица – Ищар, която е и богиня на плодородието.

Празниците Рождество Христово и Великден имат езически корени. Рождество Христово е преименувано и скрито поклонение на слънцето, а Великден е скрит култ към плодородието. За Рождество Христово може да прочетете повече ТУК и още една статия – ТУК.

Процесия на статуята на Нашата Дама от Фатима.

Процесия на статуята на Нашата Дама от Фатима.

Интересното е, че в наше време в далечна Индия се празнува празник на женското божество Шакти през октомври, а в християнския свят, празнуваме на 24 октомври празник на дева Мария, а католиците на 7 октомври. Като се разгледат статуите, се вижда, че много си приличат. В датите може да има малка промяна в годините. Празникът на Дева Мария е въведен по-късно през 17-ти век. Той вероятно не е свързан с ранните езически поклонения вкарани в църквата, но на по-късен етап е направено. Това съвпадение не е случайно и зад него стои великият измамник Сатана, така, че който се покланя на Дева Мария и на нейната статуя се покланя на Сатана. В Италия се провежда процесия на статуята на Нашата Дама от Фатима А самата тя и другите апостоли и светии ще получат наградата си в деня на пришествието на Исус, а дотогава те си почиват в гробовете, така пише в Библията.

В Индия се празнува празник на женското божество Шакти, статуята, на която е много подобна на тази на Нашата Дама от Фатима.

В Индия се празнува празник на женското божество Шакти, статуята, на която е много подобна на тази на Нашата Дама от Фатима.

Ватиканът под влияние на езическите вярвания и на сатанинското служене на споменатите свещеници, е променила част от ученията на Християнството, които са от значение за спасението на всеки човек. Ето, че и тук Сатана действа чрез тях за погубването на човешките същества. Който вярва на тези променени учения и ги практикува няма да наследи спасението (вечният живот в рая) обещано от Исус на всеки, който вярва в Него. В отделни случаи може да има извинение, но принципно нещата стоят така.

Католическата църква учи да се покланяме на статуи и на светии, които са починали и ще получат наградата си в деня на възкресението при Второто пришествие. Библията ни учи да не се покланяме идоли, статуи, изображения на Божеството и на светии, това е нарушение на втората заповед от 10-те Божи заповеди. За това духовните водачи на църквата са измислили различни обяснения, но за по-сигурно са премахнала тази заповед и са раздвоили десетата, за да станат отново десет. А втората заповед ни предпазва от идолопоклонство, в което са изпадали даже  евреите.

10-те Божи заповеди са записани в Библията в Изход глава 20 стихове 3 – 17. Те са непроменими.

10-те Божи заповеди са записани в Библията в Изход глава 20 стихове 3 – 17. Те са непроменими.

Ватиканът ни учи, че човек има безсмъртна душа. Това твърде никъде не се подкрепа в Библията, но има езически корени. Бог ни е открил в Словото си, че човекът, който е съгрешил ще умре. Езекиил 18:4. Човек е смъртен и избавление от смъртта има само чрез вяра в Исус Христос по описания начин – с възкресението на починалите с вяра и които са истински вярващи и покаяни християни. Практикуването на контакти с душите на умрелите води до спиритизъм, което е грях пред Бога.

Ватиканът учи, че можем да наречем папата и свещениците „отче“ (баща).  Библията учи, че църковните лидери не трябва да се наричат  „отче“. Матей 23:9

Ватиканът учи, че е необходимо да се молим Отче наш, или на ”Света Мария” („Hail Mary“) многократно.  Библията учи, да не се молим с празни повторение. Матей 6:7

Ватиканът учи че трябва да изповядваме греховете си пред свещеник, ако искаме да бъдат простени. Библията ни учи да изповядваме греховете си пред Бога, без човешки посредник, защото само Бог може да прощава грехове. Исая 43.25; Лука 5:24.
Чистилището, мястото на забравените и молитвите за мъртвите също не се срещат никъде в Писанието, но са останки от езичеството. Към тях перфектно се прилагат думите на Исус в Марко 7:7-9, с които Той обяснява, че  напразно Го почитат, като преподават за поучение човешки заповеди и че отменят Божията заповед, за да спазят човешките заповеди.

Ватиканът открито признава, че е заменил седмия ден от четвъртата заповед от 10-те Божи заповеди отнасяща се за освещаване на съботата и има претенции, че църквата има власт да промени Божия закон на Христос.  Заменил е съботата с поклонение и освещаване на неделята, която е ден на поклонение на слънцето в езическите религии. Библията учи, че седмият ден от седмицата е събота на Господа. Изход 20:8. Този е един от най-важните въпроси свързани с поклонението на Бога и нарушението му или не приемането му – с поклонението на Сатана.

В църквите се приема друг вариант и по всякакъв начин да намират начин 10-те Божи заповеди да бъдат приети с промяна на съботата с неделя, а това означава, че всички други могат да приемат, но четвъртата за освещаването на съботата не могат. Само съботата им изяжда главите и не могат да я приемат. Това е отношението и на повечето протестантски църкви.

Ватиканът прикрива и още едно знание по тези важни за вярата и за спасението на човека въпроси. В Библията е предсказано, че ще бъдат наложени да се спазват чрез закони някои от ученията на Католическата църква, естествено тези, които са свързани с неправилното поклонение пред Бога. Ще бъдат издадени неделни закони, които ще трябва да бъдат спазвани от всички хора. Независимо дали ще бъде създаден Нов световен ред или чрез общи закони срещу тероризма и други подобни, ще бъдат наложени закони, които да подтискат свободата на свободното слово, на вярата, и изискващи някакво религиозно поклонение. Но то няма да е истинско, а сатанинско, точно чрез измамните учения на Ватикана.

В библейската книга Откровение глава 14 стихове от 6 до 12 са дадени вестите на трима ангели, които са най-важните за нашето време и включват поклонението пред Бога и ни предупреждават да не приемаме друго не библейско поклонение. В стих 12-ти се казва, че трябва да се спазват Божиите заповеди и да се държи за вярата в Исус. В миналото е имало религиозни групи и църкви, които са се придържали към този принцип, а в наше време основните пазители на 10-те Божи заповеди, включително и съботата са евреите месияни и адвентистите. Това не означава, че вярващите от другите църкви няма да бъдат приети от Бог.

В Откровение 18-та глава се говори за друг ангел, който има голяма власт и за глас, който призовава вярващите в падналата църква Вавилон, а това е символ на Католическата църква, да излязат от нея с думите ”люде мои”. Това означава, че Бог призовава всички искрени души намиращи се е в нея и в другите църкви, които са с подобни учения да ги напуснат. В наше време сред католиците, православните и протестантите се намират души, които потвърждават своите правилни възгледи за съботата и за 10-те Божи заповеди като цяло, както Бог изисква.

Руският патриарх Кирил също е направил такова изказване, макар че това не означава, че ще предприеме реформи в църквата, а само признава истината, което му прави чест. По този въпрос – ТУК. За съжаление в Русия от 20 юли 2016 г. са влезнали в сила антитерористични закони ограничаващи свободата на вярващите християни, а не на мюсюлманите. По подобен начин може да се наложат и неделните закони под претекст, че са срещу тероризма, но без да има никаква полза от тях според предназначението им. Точно зад издаването на такива закони стоят йезуитите, масоните и други тайни общества, което означава, че отдавна в управлението на държавите по света има проникване на йезуити и масони и чрез тях ще бъдат наложени предсказаните в Библията в Откровение 13-та глава неделни и други закони ограничаващи свободите ни и изискващи сатанинско поклонение.

Ватиканът прикрива истини, които всеки трябва да знае.

Ватиканът прикрива истини, които всеки трябва да знае.

За да измами хората от целия свят и да им попречи да разберат истината за спасението, Ватиканът е измислил чрез папата да пусне фалшива версия на вестите на ангелите от Откровение 14-та глава. По този въпрос – ТУК. Всеки човек е изправен пред съдбоносен избор – да приеме ли правилното учение на Библията за по поклонението пред Бога, чрез което ще бъде спасен, ще получи дара на вечния живот в деня на възкресението при второто пришествие или да приеме фалшивото поклонение, от което следва загуба на този дар.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: