Най-древното находище на злато в Европа се намира в България