Центърът на Пентаграма

Какво символизира външният кръг на пентаграма?