Влизане в нов дом. Обичаи при преместване, наричане, молитва

Свети Харалампий: Утре е ден за чудеса, в който се сбъдват желанията

Мед за Свети Харалампий Чудотворец (10 февруари)