Четири теории за това къде всъщност се намират нашите мисли?

Децата индиго са обект на интензивен бизнес

Внимавай какво си пожелаваш, защото може да се сбъдне!