Живеем в МАТРИЦА! Виж колко невероятна е нашата Вселена!

ПОСЛАНИЯ ОТ ВСЕЛЕНАТА ИЛИ ФИЛОСОФИЯ НА РАЗПИЛЕНИТЕ МИСЛИ