Чудо: Призрак се появи в Аладжа манастир, а свидетели го видяха