Ел Камино – пътят към святата истина

Горчивата истина: Да кажем или да премълчим?