Още едно чудо: Бременна българка на 51 г. става родилка на близнаци

Молитва и ябълка преди инвитрото