2013 – Годината на киноа

Знаете ли какви сте според Китайския календар?!

Лияна: 2010 г. бе разрушителна за мен