Какво представлява глобалното информационно поле?

Защо вярваме в черна магия?