Трима светци лекуват чрез жива вода

Баба Василка от с. Добрич лекува, напътствана от ангели