Младежи си разменят шамари и правят клипове

Младите жени в малки коли са най-опасни на пътя!

Иво Карамански бил „дебела глава“

По смъртното наказание ще ги познаете