Свети Иван Рилски е покровител на българите

Преподобният Св. Иван Рилски моли Господ за България и българите!