Премиерът видя сливата на водещата, ще му хвръкне главата