Народни поверия за животни и насекоми. Когато кучето вие