Внимавайте с лекарствата … когато болката се появи!