От децата с ниска самооценка израстват нещастни хора