Защо тела остават нетленни десетилетия след смъртта?