ИМА ВИСШИ СЪЩЕСТВА В ОТВЪДНОТО, КОИТО СЪДЯТ ХОРАТА