С картите на Наполеон се открива бързо негативна енергия