Похвати на бялата магия предпазват аурата ни от магическо въздействие