ЧОВЕК ВИЖДА В СЪНЯ СИ НЕЩА, КОИТО ВЕЧЕ НЯКОГА НЯКЪДЕ Е ВИДЯЛ И СА ОСТАНАЛИ В СЪЗНАНИЕТО МУ