НЕ СЕ СТРАХУВАЙТЕ ОТ ОНИЯ, КОИТО УБИВАТ ТЯЛОТО. ТЕ ДУШАТА НЕ МОГАТ ДА УБИЯТ