По какво може да се познае действието на черната магия?