РОЗОВИЯТ ЛИШЕЙ МОЖЕ ДА СЕ ЗАДЪРЖИ ПО КОЖАТА С ГОДИНИ