Образът на Богородица се изписва 3 пъти върху скалата