Учителка лекува заекване, аутизъм и тежки психически проблеми