Кажи ми през кой месец си роден, за да ти кажа какъв си…