Всички антидепресанти действат по един и същи начин