На Великденските острови са местили статуите с магия