Холерата е едно от най-опасните заболявания на света