Феим Ходжа от Хисаря: Аллах ми позволява да се кланям на Богородица!