Загадъчната адерматоглифия или липсата на пръстови отпечатъци

Хората ще оцелеят, но не и цивилизованият живот. Новият край на света: 2040 г.

Точни признаци на настъпващата смърт. Предсмъртна кома и агония

Мистерията на абсолютното число 42 е разкрита, това е кодът на живота

Човешката цивилизация тръгва от българските земи. Раят е бил при нас?

Сатанинските тайни на Ватикана – за Исус, Библията, папата и парите

Земята е планета на рептилите. Има ли ги в България?