Аметист. Магически и др. свойства. Значение на камъка. Как да познаем истинския?