Търновската конституция – една от най-демократичните в Европа