Това ли е най-сигурният начин за откриване на извънземни същества?