Гигантска птица обитава Земята, но науката не приема съществуването ѝ?