Проф. Божидар Димитров: Не съм ли правил и още нещо с русалката? (СНИМКИ)