Петър Дънов вярвал, че в него се е вселила душата на Христос

Петър Дънов е българин, създател на религиозно-философско учение известно с името дъновизъм. Дънов е наричан от привържениците си Учителя или Беинсá Дунó. Учението се смята за религиозно и е регистрирано в България от Дирекцията по вероизповеданията. Това учение обединява в себе си особености от християнството и от източните религии.

Петър ДъновВярата в прераждането заема важно място в дъновизма. Самият Петър Дънов е смятал, че в него се е вселила душата на Исус Христос. Това прераждане подготвя човешкия разум за новата шеста раса. Според Учителя човешкият род търпи шест степени на развитие. Всяка степен на развитие изгражда цивилизации, които съществуват успоредно. Според Дънов само една цивилизация ще положи основата за следващото общество и тази задача е отредена на християнството.

Според дъновизма прераждането на душата е свързано с нейната еволюция и усъвършенстване.По този начин разумният човешки род придобива опит, знания и умения.

Да се преродиш, според Учителя означава да се заловиш отново с делата си, които си напуснал. Прераждането е закон за съвършенството и израстването на душата на човек на по-високо ниво. За да придобиеш това съвършенство, трябва много пъти да се родиш и много пъти да се преродиш. Всяко идване на Земята е просвещение във Великото училища на живота.

нумерология

Това е единственият начин да бъде постигната великата цел на човешкото съществуване, която е сливане с Абсолюта , връщане към началната точка на духовно развитие и достигане до най-високия завой на спиралата.

Според Петър Дънов най-висшата човешка стойност е единния живот. Всеки сам създава по време на живота си своето щастие или нещастие. Хората зависят от закона за прераждането. Минават от един живот към друг и достигат до съвършенството. Смисълът на човешкият живот е, минавайки през различни превъплъщения да се достигне до по висше съзнание и развитие на способностите на по високо ниво.

Включете се в нашата група във Фейсбук:

Получавайте първи ЧУДЕСА.НЕТ безплатно на мейла!

Публикуваме доста рядко! Въведете своя Email адрес ТУК: